Collectief Voordeel

Privacy statement

Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring (d.d. 8 november 2023) lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit is de privacyverklaring van Collectief Voordeel. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die in aanmerking komen voor en/of gebruik maken van Collectief Voordeel.

Meer concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is op collectief verzekerden van VGZ, VGZbewuzt, IZA, IZZ Zorgverzekering door VGZ en UMC Zorgverzekering.

Collectief Voordeel verzamelt geen Persoonsgegevens. De enige manier waarop Collectief Voordeel aan Persoonsgegevens komt is wanneer je (1) een mail stuurt naar de servicelijn info@collectief-voordeel.nl waardoor jouw mailadres automatisch gedeeld wordt met Collectief Voordeel en (2) wanneer je in de mail naar de servicelijn zelf Persoonsgegevens deelt. De mails in deze inbox zullen voor een periode van een half jaar in de mailbox worden bewaard. De Persoonsgegevens afkomstig vanuit deze mails zullen niet apart worden opgeslagen en zullen bovendien ook niet aan derden worden verstrekt. De servicelijn info@collectief-voordeel.nl dient er enkel toe om je te helpen met een vraag of verzoek.   

Collectief Voordeel deelt geen persoonsgegevens met voordeelaanbieders. Voordeelaanbieders kunnen alleen gegevens verkrijgen wanneer Betrokkene zelf tijdens de aankoop of afname gegevens met hen deelt.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om de Persoonsgegevens die je ons per mail hebt gestuurd, in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Collectief Voordeel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@collectief-voordeel.nl

Cookies

Collectief Voordeel gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website van Collectief Voordeel informeren we je over deze cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Collectief Voordeel doet haar best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen jou en Collectief Voordeel. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

https://www.collectief-voordeel.nl 

info@collectief-voordeel.nl

Begrippenlijst
  • Derden: (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel zijn van Collectief Voordeel.
  • Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om je te identificeren.
  • Verwerken: alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
  • Verwerkingsverantwoordelijke: degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit Collectief Voordeel.